Άμεση Αντιμετώπιση Εκτάκτων Ιατρικών Περιστατικών στον Σχολικό Χώρο

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους/στις εκπαιδευτικούς κάποιες γενικές, πρακτικές κατευθύνσεις σε επίπεδο πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν αντίστοιχα περιστατικά, έχοντας κατανοήσει τι είναι οι πρώτες βοήθειες, πότε εφαρμόζονται και τι πρέπει να περιέχει ένα σχολικό φαρμακείο.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τι είναι οι πρώτες βοήθειες και πότε πρέπει να τις προσφέρουμε.
  • Τη σημαντικότητα της άμεσης πρώτης βοήθειας – αντιμετώπισης.
  • Τι πρέπει να περιέχει ένα οργανωμένο φαρμακείο στο σχολείο για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο περιστατικό.
  • Ενθάρρυνση του θύματος δείχνοντας ψυχραιμία.
  • Βασικές γνώσεις αντιμετώπισης (σε επίπεδο πρώτων βοηθειών).
  • Τοποθέτηση του θύματος σε θέση ανάνηψης.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να εξοπλιστούν με βασικές γνώσεις αντιμετώπισης σε επίπεδο πρώτων βοηθειών