Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επίσημες οδηγίες συμπλήρωσής του, ο τρόπος λειτουργίας του, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στα κριτήρια επιλογής τμημάτων από τους υποψήφιους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμα συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Πώς συμπληρώνεται σε τεχνικό επίπεδο το Μηχανογραφικό Δελτίο ανάλογα με τις συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.
  • Πώς λειτουργεί το Μηχανογραφικό Δελτίο ως λογισμικό.
  • Τη λογική με την οποία γίνονται οι επιλογές των υποψηφίων όταν συμπληρώνεται το Μηχανογραφικό Δελτίο.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Γονείς μαθητών Λυκείου 
  • Υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων