Διαχείριση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα οριστούν τα είδη ενδοοικογενειακής βίας, θα παρουσιαστούν τα σημάδια που μπορεί να δηλώνουν πως κάποιο παιδί είναι θύμα τέτοιας κατάστασης, καθώς και τα βήματα διαχείρισής της, που μπορούν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τον/την μαθητή/-τρια.
Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Την έννοια της βίας γενικά και να αναγνωρίζεις τα είδη της
  • Τις ενδείξεις για να αναγνωρίσεις τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας
  • Τη νομοθεσία που διέπει τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας
  • Τα βήματα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που εντοπίζονται στον σχολικό χώρο
  • Να βοηθάς ατομικά τους εμπλεκόμενους μαθητές σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.