Διαχείριση Ενδοσχολικής Παραβατικότητας: Κλοπές, Κατοχή Όπλων, Βανδαλισμοί και Καταστροφές

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή 
Προγράμματος

Αυτό το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τη γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενδοσχολική παραβατικότητα. Τονίζεται η σοβαρότητα αυτού του καίριου φαινομένου στα σχολικά περιβάλλοντα και αναφέρονται ορισμένες καλές πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τις ενέργειες και τις πράξεις που ορίζονται ως ενδοσχολική παραβατικότητα
  • Τις βασικές πληροφορίες που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου της ενδοσχολικής παραβατικότητας
  • Καλές πρακτικές για την πρόληψη της ενδοσχολικής παραβατικότητας
  • Τις ενέργειες αντιμετώπισης ενός περιστατικού ενδοσχολικής παραβατικότητας.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής παραβατικότητας