Εκπαιδευτικοί-Μαθητές/τριες: Τύποι Σχέσεων και Πρακτικές για την Επίτευξη Καλής Παιδαγωγικής Σχέσης

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα δείτε τους τύπους σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριων, πρακτικές για την επίτευξη καλής παιδαγωγικής σχέσης και στρατηγικές αντιμετώπισης πιθανών συγκρούσεων μεταξύ τους.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τα χαρακτηριστικά των σχέσεων με τους μαθητές.
  • Τις βασικότερες αιτίες που επιδρούν αρνητικά στις σχέσεις με τους μαθητές.
  • Τα βασικά στάδια διαχείρισης μιας «σύγκρουσης με μαθητές» με βάση το μοντέλο Πρόληψη-Ανταπόκριση-Επαναφορά.
  • Βασικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στα βασικά στάδια διαχείρισης μιας «σύγκρουσης μαθητών-εκπαιδευτικών».
  • Τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση «συγκρούσεων μαθητών-εκπαιδευτικών».
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη δημιουργία καλών παιδαγωγικών σχέσεων και τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή/-τριας