Οργάνωση του καθημερινού προγράμματος ζωής και μελέτης των υποψηφίων για τα ΑΕΙ: Βέλτιστη διαχείριση χρόνου

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή
Προγράμματος

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους υποψήφιους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μάθουν να οργανώνουν το καθημερινό πρόγραμμα ζωής και μελέτης, καθώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους. Μέσα στα πλαίσια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν οι υποψήφιοι να εφαρμόσουν, αλλά και ψηφιακές εφαρμογές, που η αξιοποίησή τους θα διευκολύνει την οργάνωση του καθημερινού προγράμματός τους.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου.
  • Σημαντικές τεχνικές διαχείρισης του χρόνου.
  • Δωρεάν εφαρμογές διαχείρισης του χρόνου.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Γονείς μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου 
  • Υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων 
  • Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου