Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας: Πρακτικές για μια Ποιοτική Συνεργασία και για την Αποφυγή και Αντιμετώπιση Συγκρούσεων

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα δεις τους τύπους σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας, πρακτικές ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και τα τρία στάδια αντιμετώπισης πιθανών συγκρούσεων: την πρόληψη, την ανταπόκριση και την επαναφορά.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τα χαρακτηριστικά των σχέσεων με τους γονείς και τις βασικότερες αιτίες που επιδρούν αρνητικά σε αυτές.
  • Τα βασικά στάδια διαχείρισης μιας «σύγκρουσης.
  • Βασικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στα βασικά στάδια διαχείρισης μιας «σύγκρουσης γονέων-εκπαιδευτικών».
  • Τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση «συγκρούσεων γονέων-εκπαιδευτικών».
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν να ενημερωθεί σχετικά με τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας των μαθητών/-τριών