Διαχείριση Περιστατικών Συγκρούσεων μεταξύ Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα δείτε από πηγάζουν οι συγκρούσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και τρόπους για την πρόληψη και τη διαχείρισή τους, χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές επικοινωνίας και διαμεσολάβησης.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Την έννοια της σύγκρουσης μεταξύ μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού μιας σχολικής μονάδας (εργασιακή σύγκρουση) και να αναγνωρίζουν τα είδη της.
  • Τις ενδείξεις για να αναγνωρίσουν πιθανές επερχόμενες δυσκολίες στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.
  • Καλές πρακτικές επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.
  • Τα βήματα διαχείρισης επαγγελματικών συγκρούσεων.
  • Βοήθεια στους εμπλεκόμενους σε περιστατικά συγκρούσεων.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού