Εταιρίες και Φορείς Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα

Πακέτα ηλεκτρονικών μαθημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης (online courses) για Εταιρίες και Φορείς Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Eκπαιδευτικά Κέντρα

Πακέτα ηλεκτρονικών μαθημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης (online courses) για εκπαιδευτικά κέντρα (σχολεία ιδιωτικά & δημόσια καθώς και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης), εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.