Newsletter Δεκεμβρίου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Μουσική και προβολές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

Σε συνεργασία με τους μαθητικούς συλλόγους επιλέγεται κατάλληλη μουσική που παίζει κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Η μουσική που επιλέγεται έχει ως στόχο την αισθητική καλλιέργεια και την ηρεμία των μαθητών/τριών. Παράλληλα, επίσης στο διάλειμμα, σε επιλεγμένους χώρους με θεματολογία η οποία επιλέγεται από τους μαθητές/τριες σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου προβάλλονται σχετικά βίντεο (συμμετοχή και διαγωνισμούς καινοτομίας, εκδρομές, θεματικές εβδομάδες γνωριμίας σε περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, αναμετάδοση συναυλιών, κ.λπ). Οι σχετικές δράσεις εμπλουτίζουν το χρόνο του διαλείμματος με πολιτιστικά ερεθίσματα που καλλιεργούν την αισθητική των μαθητών, τους αποσπούν από τυχόν παραπτωματικές συμπεριφορές και τονίζουν τη συνοχή της σχολικής κοινότητας.


Παράδειγμα 2:
Ανακοινώσεις του τύπου «Η καλή είδηση της εβδομάδας»: κάθε Παρασκευή στην πρωινή συγκέντρωση ένας μαθητής/μια μαθήτρια αναλαμβάνει να κοινοποιήσει μια καλή είδηση, π.χ. μπορεί να αφορά κάποιον συμμαθητή/τρια που διακρίθηκε σε διαγωνισμό, μια καλή πράξη, μια ευχάριστη στιγμή στο σχολείο, κ.ο.κ.

Η Ελληνική εκπαίδευση στον κόσμο

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτείται στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ αλλά η δευτεροβάθμια υστερεί σημαντικά σε χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο οι χώρες διαθέτουν το 1.5% του ΑΕΠ τους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 2.0% για τη δευτεροβάθμια. Αντιστοίχως η Ελλάδα υπολείπεται διαθέτοντας το 1.4% της για την πρωτοβάθμια και το ίδιο ποσοστό (1.4%) για τη δευτεροβάθμια. Κατά συνέπεια, ενώ η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, η χρηματοδότηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υστερεί σημαντικά. Η Πορτογαλία, που είναι μια χώρα με αρκετά παραπλήσια οικονομικά χαρακτηριστικά και μέγεθος με την Ελλάδα, χρηματοδοτεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευσής της με 1,5% του ΑΕΠ και τη δευτεροβάθμια με 2,3%. 

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Η αμφιλεγόμενη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα σχολεία
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο εισβάλλει η χρήση και η αξιοποίηση βιομετρικών στοιχείων των μαθητών/τριων σε ρουτίνες που αφορούν την καθημερινή σχολική λειτουργία. Διαδικασίες όπως η αναγνώριση προσώπου, τα δακτυλικά αποτυπώματα, η αναγνώριση φωνής, η καταγραφή οφθαλμικών κινήσεων (eye tracking) χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά σε σχολικές ρουτίνες, όπως είναι η καταγραφή των απουσιών, ο δανεισμός βιβλίων από τη σχολική βιβλιοθήκη, η πρόσβαση σε χώρους του σχολείου όπως είναι τα εργαστήρια, ο έλεγχος του βαθμού συγκέντρωσης των μαθητών/τριων στο μάθημα κ.ο.κ. Φυσικά η χρήση των σχετικών στοιχείων πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές πρακτικές έχουν εγείρει έντονες συζητήσεις και ενστάσεις.

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο: https://elearningindustry.com/biometrics-in-schools-data-enhance-learning-4-ways

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τη νέα δράση μας, τα μαθήματα υποστήριξης Γονέων- μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου στη διαχείριση της καθημερινής ζωής, τα οποία καλύπτουν θέματα όπως:

Άγχος - Διατροφή - Ψυχολογία - Ρόλος γονέων - Αποτελεσματική μελέτη - Επαναλήψεις - Ενίσχυση της μνήμης - Συμβουλευτική Σπουδών - Σωστή Διαχείριση Χρόνου - Αναβλητικότητα - Εξετάσεις κλπ. 

Για να δείτε τη πλήρη λίστα των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Μέσα από 25 ηλεκτρονικά μαθήματα μπορείτε να ενημερωθείτε και να ανακαλύψετε λύσεις που θα υποστηρίξουν την καθημερινότητα των μαθητών. Μπορείτε μάλιστα όποτε θέλετε να παρακολουθήσετε το δωρεάν μάθημα για την Υπερβολική Χρήση των Ψηφιακών μέσων από μαθητές. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε. 

Παράλληλα ειδικά για τους Εκπαιδευτικούς προσφέρουμε στο ετήσιο πακέτο υποστήριξης γονέων έκπτωση 20 ευρώ στην ετήσια συνδρομή κόστους 50 ευρώ, για πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη γονέων και μαθητών, χρησιμοποιώντας κατά την αγορά σας, το κουπόνι Teachers2023. Για να δείτε τα μαθήματα που προσφέρονται πατήστε εδώ.