Newsletter Μαΐου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Η βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων

Όλα τα σχολεία διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ωστόσο προκειμένου οι επισκέψεις αυτές να αποτελούν όχι μόνο πηγή ψυχαγωγίας αλλά και ουσιαστικής μάθησης και εμπλουτισμού των γνωστικών εμπειριών των μαθητών/τριών, προτείνεται να οργανώνονται εκπαιδευτικά με βάση το σχήμα «Προετοιμασία πριν από την εκδρομή - Μαθησιακές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκδρομής - Αναστοχασμός και Δραστηριότητες μετά την επίσκεψη».

Πριν από την επίσκεψη οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώνονται για τον τόπο προορισμού, συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτόν και ενημερώνονται για την εκπαιδευτική σημασία και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την επίσκεψη, πάντα σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές και οι μαθήτριες υλοποιούν προσχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες, που ταιριάζουν στη φύση του κάθε προορισμού με κατά προτίμηση παιγνιώδη χαρακτήρα (ώστε να συνδυάζεται το στοιχείο της μάθησης και της ψυχαγωγίας). Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε μια παραλία μπορεί να ζητηθεί από διαφορετικές ομάδες μαθητών να μαζέψουν όσα περισσότερα μπορούν ανακυκλώσιμα σκουπίδια εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Κερδίζει η ομάδα που θα μαζέψει τα περισσότερα.

Μετά την επίσκεψη οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν με οργανωμένο τρόπο τις εντυπώσεις τους, συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα από τις μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποίησαν. Για παράδειγμα «η παραλία ήταν γεμάτη από σκουπίδια που, εάν περάσουν στο θαλάσσιο οικοσύστημα, θα υποβαθμίσουν την ποιότητά του, ενώ θα ήταν πολύ εύκολο να μαζεύονται σε ένα σημείο και να επαναχρησιμοποιούνται».

Για να πάρετε περισσότερες ιδέες για την οργάνωση των σχολικών εκδρομών επισκεφθείτε το αντίστοιχο μάθημα στη διεύθυνση: https://edupath.gr/course/sxolikes-ekdromes

Η Ελληνική εκπαίδευση στον κόσμο

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του διεθνούς προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ (2018) το 27% των Ελλήνων μαθητών δήλωσε πως έχει υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο, όταν το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των μαθητών/τριων στις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι 22%. Ειδικότερα, πιο εκτεθειμένοι σε φαινόμενα εκφοβισμού είναι οι μαθητές/τριεσ με χαμηλές επιδόσεις (39.3% έναντι 19.9% των μαθητών/τριων με υψηλές επιδόσεις). Μάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών/τριων που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό αυξήθηκε κατά 10.2% σε σχέση με το 2015, ποσοστό που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο Ε.Ε. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι στο 79% των περιπτώσεων οι γονείς δεν λαμβάνουν γνώση για τις αντίστοιχες αρνητικές εμπειρίες των παιδιών τους στο σχολείο.

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και ο εκπαιδευτικός της ρόλος
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Περιεχόμενο που μέχρι σήμερα διδάσκονταν μέσα από έντυπα σχολικά βιβλία, σήμερα μπορεί να παρουσιαστεί στους μαθητές μέσω 3D μοντέλων.
Για παράδειγμα,
• Σε ένα μάθημα Ιστορίας οι μαθητές/τριες μπορούν να εκτυπώσουν και να εξετάσουν εργαλεία του παρελθόντος, μακέτες αρχαίων κτιρίων, κ.λπ.
• Σε ένα μάθημα Εικαστικής Αγωγής μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατες εικαστικές δημιουργίες
• Σε ένα μάθημα Χημείας τρισδιάστατα μοντέλα μορίων κοκ.
Με το κόστος των τρισδιάστατων εκτυπωτών για την εκπαίδευση να πέφτει ολοένα και περισσότερο, σήμερα βρίσκεται στην τάξη των λίγων εκατοντάδων ευρώ ανάλογα με το μοντέλο, η χρήση τους αναμένεται στο μέλλον να γίνει βασική για κάθε τάξη και μάθημα.
Περισσότερο υλικό για τις εκπαιδευτικές χρήσεις και τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου 3D2ACT στο οποίο συμμετέχουν τρεις Ελληνικοί φορείς το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης https://3d2act.eu/io2/