#Newsletter Οκτωβρίου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Ο θεσμός του συνεφημερεύοντος
μαθητή και η αξία του
Σε διάφορα σχολεία έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία το σύστημα της αξιοποίησης βοηθών μαθητών που επικουρούν τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των εφημεριών τους. Σύμφωνα με το εν λόγω σύστημα εθελοντές μαθητές εφημερεύουν από κοινού με τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων επιτηρώντας την τήρηση της ευταξίας στην αυλή και στους άλλους χώρους του σχολείου.
Το εν λόγω σύστημα μπορεί να επιφέρει τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
• Συνειδητοποίηση του είδους και της έκτασης της σχολικής παραβατικότητας από τους ίδιους τους μαθητές.
• Καλλιέργεια πνεύματος υπευθυνότητας από τους μαθητές.
• Σύσφιξη των σχέσεων με τους συνεφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
• Αποτελεσματικότερη και πιο έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω σύστημα απαιτεί καλή οργάνωση, σαφή περιγραφή των καθηκόντων των συνεφημερευόντων μαθητών και κίνητρα ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή επαρκούς αριθμού μαθητών (οι οποίοι μην ξεχνάμε πως για κάποιο διάστημα χάνουν το διάλειμμά τους). Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως ο εν λόγω θεσμός είναι «άτυπος» και επομένως δεν απαλλάσσει τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό από τα κατά νόμο καθήκοντά του.
Για να πάρετε περισσότερες ιδέες για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού επισκεφθείτε στην πλατφόρμα μας το αντίστοιχο μάθημα στη διεύθυνση: https://elearning-solutions.getlearnworlds.com/course/bullying

Η Ελληνική
εκπαίδευση στον
κόσμο

Η φοίτηση στο σχολείο των Ρομά
σχολικής ηλικίας υπολείπεται
σημαντικά σε σχέση με ό,τι
συμβαίνει σε άλλες χώρες
Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό Ρομά μαθητών. Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνών ερευνών στην Ελλάδα μόλις το 16% των μαθητών αυτών τελειώνει το Λύκειο σε σύγκριση με το 95.7% των μαθητών του γενικού πληθυσμού. Σήμερα, περίπου το ένα τρίτο των Ρομά σε σχολική ηλικία φοιτά στο σχολείο. Παρά τις διαχρονικές προσπάθειες στο πεδίο αυτό, η πρόοδος είναι αργή και μένουν πολλά να γίνουν μέχρι να καταφέρουμε όλα τα παιδιά Ρομά να φοιτούν κανονικά στο σχολείο, όπως και οι συμμαθητές τους. Σε άλλες χώρες με συμπαγείς πληθυσμούς Ρομά η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία και την Πολωνία, όπου έχουν καταφέρει να εντάξουν πολύ περισσότερους μαθητές αυτής της κατηγορίας (σίγουρα πάνω από το 50%) στο εκπαιδευτικό της σύστημα.

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Η αξία των ψηφιακών παιχνιδιών
στη μαθησιακή διαδικασία
(game based learning)
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διεθνώς η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς λόγους. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να φέρει μέσα στη σχολική τάξη μια πραγματικότητα που επικρατεί στην καθημερινότητα των σημερινών μαθητών. Τα σχετικά παιχνίδια διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, κάνουν τη μάθηση μια πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα κατακτώντας σύνθετες έννοιες. Για κάθε μάθημα υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά ψηφιακά παιχνίδια, πολλά μάλιστα εκ των οποίων προτείνονται και επίσημα στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα Οικονομικών Επιστημών, οι μαθητές/τριες μπορεί να διαγωνιστούν σε έναν εικονικό διαγωνισμό διαπραγμάτευσης μετοχών, ενώ σε ένα μάθημα Πολιτικής Επιστήμης, μπορούν να παίξουν ρόλους καθώς εμπλέκονται σε εικονικές διαπραγματεύσεις για την επίλυση μιας σύγκρουσης που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για αυτή τη νέα εκπαιδευτική προσέγγιση στη διεύθυνση: https://elearningindustry.com/why-is-game-based-learning-important
Σημαντική ενημέρωση:
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών του Παν/μιου Πελοποννήσου με τίτλο «Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη» και κόστος 150€.
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.