Πως να ακυρώσετε τη συνδρομή σας

Write your awesome label here.

BHMA 1

Πατήστε το κουμπί Ακύρωση συνδρομής ή μπείτε στον Λογαριασμό σας στο EduPath, επάνω δεξιά. 

ΒΗΜΑ 2

Βρείτε και πατήστε το κουμπί Ακύρωση συνδρομής

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε ΟΚ στο μήνυμα επικύρωσης που εμφανίζεται και η συνδρομής θα ακυρωθεί.
Η πρόσβαση στα μαθήματα θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι να λήξει η συνδρομή που έχετε αγοράσει.