Newsletter Νοεμβρίου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Εμπλουτισμός της πρωινής σχολικής συγκέντρωσης με ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις

Κατά την πρωινή συγκέντρωση των μαθητών/τριών δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να σφυρηλατηθεί ένα ομαδικό πνεύμα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Είναι από τις λίγες περιστάσεις που έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μέσα στην ημέρα όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, σε ένα κοινό χώρο. Προκειμένου λοιπόν η ευκαιρία αυτή να αξιοποιηθεί με εποικοδομητικό τρόπο, προτείνεται να εμπλουτιστεί με κάποιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις όπως είναι ενδεικτικά αυτές που αναφέρονται στα ακόλουθα δυο παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Ανακοινώσεις του τύπου «Σαν σήμερα»: τα μαθητικά συμβούλια αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν στην πρωινή συγκέντρωση το σημαντικό γεγονός της ημέρας, που μπορεί να αφορά ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, εφευρέσεις κ.ά. Αποφασίζουν σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ή τον εκπαιδευτικό του τμήματος. Η παρουσίαση θα είναι ολιγόλεπτη, έως 5 λεπτά, και μπορεί να υπάρχει σχετικά ανάρτηση είτε στη σχολική ιστοσελίδα είτε σε πίνακα ανακοινώσεων.


Παράδειγμα 2:
Ανακοινώσεις του τύπου «Η καλή είδηση της εβδομάδας»: κάθε Παρασκευή στην πρωινή συγκέντρωση ένας μαθητής/μια μαθήτρια αναλαμβάνει να κοινοποιήσει μια καλή είδηση, π.χ. μπορεί να αφορά κάποιον συμμαθητή/τρια που διακρίθηκε σε διαγωνισμό, μια καλή πράξη, μια ευχάριστη στιγμή στο σχολείο, κ.ο.κ.

Η Ελληνική εκπαίδευση στον κόσμο

Η διαχρονική εξέλιξη της ικανοποίησης και της πίεσης των Ελλήνων μαθητών από το σχολείο σε σχέση με την αντίστοιχη ικανοποίηση και πίεση μαθητών άλλων χωρών

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα (Löfstedt et al., 2020), η οποία ανέλυσε τη διαχρονική εξέλιξη (ανά τετραετία ανάμεσα στο 2002 και το 2018) του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών/τριών τριάντα δυο διαφορετικών χωρών από το σχολείο, οι Έλληνες μαθητές εμφανίζουν ένα από τα μεγαλύτερα διαχρονικά ποσοστά πτώσης του βαθμού ικανοποίησής τους από το σχολείο μαζί με τους/τις μαθητές/τριες από την Πορτογαλία και την Ουαλία. Αντίθετα, ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών/τριών έχει διαχρονικά αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό σε χώρες, όπως η Ουκρανία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Φιλανδία.

Το ενδιαφέρον είναι πως, ενώ θα περίμενε κανείς η σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης από το σχολείο και η πίεση που οι μαθητές/τριες νοιώθουν από αυτό, να ακολουθούν αντίστροφη πορεία, στην πράξη η έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα οι μαθητές/τριες, ενώ, όπως ειπώθηκε αισθάνονται να μειώνεται χρόνο με το χρόνο η ικανοποίησή τους από το σχολείο, παράλληλα αισθάνονται να μειώνεται και η πίεση που αισθάνονται από αυτό! Αντίθετα σε άλλες χώρες αυξάνεται η ικανοποίηση ενώ μειώνεται το αίσθημα πίεσης των μαθητών/τριών από το σχολείο (π.χ. Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία, Φιλανδία).

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Ρομπότ πολύτιμοι βοηθοί των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ειδικά σχεδιασμένα ρομπότ, τα οποία αποτελούν πολύτιμους συμμάχους των εκπαιδευτικών και φροντιστών στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί/ες μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες.
Για παράδειγμα, ειδικά «κοινωνικά ρομπότ» (social robots), όπως ονομάζονται, βοηθούν παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Άλλα ρομπότ με ενσωματωμένο λογισμικό μετάφρασης μεταξύ της φυσικής και της νοηματικής γλώσσας, μπορούν να αναγνωρίζουν τη φυσική φωνή του εκπαιδευτικού και να την μετατρέπουν σε νοηματική γλώσσα και το αντίστροφο, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση διαδραστική επικοινωνία μεταξύ ενός ομιλούντος εκπαιδευτικού και ενός/μιας κωφού μαθητή/τριας.

Σε κάθε περίπτωση, το ρομπότ έχοντας ενσωματωμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης AI, το ρομπότ μαθαίνει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις συνήθειες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες και έτσι να τα βοηθάει με ένα διαρκώς βελτιούμενο τρόπο.


Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εγγραφές για το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών του Παν/μιου Πελοποννήσου, με τίτλο «Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη».
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών παρακολουθεί ήδη το συγκεκριμένο πρόγραμμα και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξει σύντομα νέος κύκλος εγγραφών.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ και αν θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για πιθανή ένταξη στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος πατήστε εδώ για σειρά προτεραιότητας.